PRIHLÁŠKY

 

Účasť na konferencii je podmienená registráciou a úhradou vložného. Vložné pre riadneho účastníka je 225€ s DPH a zahŕňa účasť na konferencii, 3 x coffee break, obedy v oba dni, večera formou rautu a účasť na exkurzii, možnosť publikovania 1 príspevku v zborníku konferencie. Pre študentov a doktorandov je znížené vložné za sumu 150€ s DPH. Úhrada vložného musí byť zrealizovaná najneskôr do 30.9.2024.

 

Na registráciu použite, prosím, prihlasovací formulár.

 

Po odoslaní prihlášky na konferenciu Betonárske dni 2024 ste automaticky zaregistrovaný ako účastník. Uhraďte prosím sumu vložného (v závislosti od počtu prihlasovaných účastníkov) na nižšie uvedený účet najneskôr do 30.9.2024. Zálohové faktúry štandardne nevystavujeme, v prípade požiadavky o zálohovú faktúru prosím kontaktujte: helena.benedikovicova@stuba.sk

Fakturačné údaje:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5

812 43 Bratislava

IČO: 00397687

DIČ: 2020845255

IČ DPH: SK 2020845255

IBAN: SK74 8180 0000 0070 0008 4162

VS: 0122001024