KONTAKT

 

KONTAKT

Katedra betónových konštrukcií a mostov

Stavebná fakulta STU

Radlinského 11, 810 05 Bratislava

helena.benedikovicova@stuba.sk

+421 2 32 888 705

 

Organizačné otázky, príspevky do zborníka:

robert.sonnenschein@stuba.sk