HISTÓRIA

Konferencia sa koná vždy v párnych rokoch už od roku 1994, pričom jej neoddeliteľnou súčasťou je aj spoločenský večer, sprievodná výstava či exkurzia na vybranú stavbu

Cieľom BETONÁRSKYCH DNÍ                             

je vytvoriť príležitosť na odborné, informačné a spoločenské stretnutie slovenskej a českej betonárskej komunity.

 

BETONÁRSKE DNI sú platformou pre stretnutie:

  • výrobcov, dodávateľov a odberateľov cementu, betónu, výstuže, materiálov na ochranu a sanácie betónových konštrukcií a murovacích prvkov,
  • projekčných, výrobných a dodávateľských organizácií a podnikateľov z oblasti monolitických a montovaných betónových konštrukcií, ako aj výroby stavebných dielcov,
  • výskumných a vývojových pracovísk, stredných odborných a vysokých škôl, skúšobných ústavov a laboratórií,
  • investorov, pracovníkov v normotvornej činnosti, štátnej správy a územnej samosprávy.

 

 

BD4.PNGsponsor_fib_small.pnglogo_SKSI.jpg